"לך בכוחך זה והושעת את ישראל.." (שופטים ו', יד')

02-9409097

mechinatarzey@gmail.com

מכינה קדם צבאית - ארזי הלבנון

ת.ד 9166, שילה 4483000

08:30 - 13:30

ראשון עד חמישי

דף הבית

אודות המכינה

מכינת “ארזי הלבנון” שוכנת בשיא הגובה של היישוב שילה.
המכינה מחנכת את תלמידיה ברוחו של הרב קוק ורואה במדינת ישראל את ראשית צמיחת הגאולה של עם ישראל, על אף המשברים והקשיים. המכינה מכוונת לנתינה למען עם ישראל בשרות הצבאי ובחיי היום יום, ומעודדת את המתאימים לשאת בעול כמפקדים וכקצינים בהמשך השירות.
המכינה מדריכה להשתלבות את התלמיד להשתלב בחיי העשייה ובנתינה לפרט ולקהילה גם לאחר השירות הצבאי.
תפיסתה החינוכית של המכינה מבוססת על גישת חז”ל לפיה לכל אדם אות משלו בתורה, המייחדת אותו מכל אדם אחר, והיא המקור לכל עוצמת אישיותו. לאור תפיסה זו ומתוך הבנה עמוקה שהבינה האנושית היא רב גונית אנחנו משתדלים למצוא בכל חניך את הנטייה המיוחדת שלו וללמדו כיצד להביאה לידי ביטוי בחייו ובפעלו.

התנדבות בקהילה

חניכי המכינה בשיתוף עם מחלקת הרווחה ביישוב מקיימים חונכות לילדים מתקשים ממשפחות חד-הוריות או משפחות במצוקה, במסגרתה הם עוזרים לילדים בשיעורי בית, משחקים עם הילדים ומבלים בחברתם.
למעוניינים- ניתנת האפשרות לעבור קורס שיטור המיועד למתנדבים, ולהתנדב במסגרת נקודת המשטרה שביישוב (הפעילות כוללת סיורים ופעילות בטחון שוטף יחד עם שוטרי התחנה).

הכנה לצה"ל

מכינה נמצאת בסמיכות ובקשרים הדוקים עם עוצבת “הפלדה” שהיא אחת משתי האוגדות הסדירות של צה”ל. במסגרת הקשר מוזמנים התלמידים לצפות בתרגילים צבאיים, וזוכים להיפגש ולשוחח עם מפקדי היחידות השונות של האוגדה, ואף משתתפים בטקסי יום הזיכרון ויום העצמאות באוגדה.
כחניך המכינה תעבור גם הכנה פיזית לצבא הכוללת אימון ירי מעשי ושבוע נשק במתכונת צבאית מלאה. האימון מתבצע בבסיס האימונים (בא”ח 900) של חטיבת “כפיר” שמאמצת את המכינה. בנוסף תלמד את תורת הניווט במסגרת שיעורים מסודרת ואף נצא למספר סדרות ניווטים במספר נקודות ברחבי הארץ.
במכינה אנו מרבים לטייל ולאהוב את הארץ דרך הרגליים, הטיול הראשון שהוא כבר כמעט מסורת במכינה יהיה טיול מחוף אל חוף ואנו נצא אליו כבר אחרי שבועיים.
חברי מחזור יא’ שיחליטו להמשיך אל שנה ב’, יהוו את הקבוצה הבוגרת שתלמד לצידכם.
אנחנו באמת רוצים לראות אותך איתנו!