"לך בכוחך זה והושעת את ישראל.." (שופטים ו', יד')

02-9409097

mechinatarzey@gmail.com

מכינה קדם צבאית - ארזי הלבנון

ת.ד 9166, שילה 4483000

08:30 - 13:30

ראשון עד חמישי

דף הבית

Support Us

Become a part of Arzei Halevanon

Arzei Halevanon pre-military academy prepares high school graduates for their army

service. Your generous support will assist us to continue the Mechina’s educational

activities and to help guide and assist our students to realize their potential and give

of themselves to Am Israel.

Donations may be sent to our office:

Arzei Halevanon mechina

P.O.B 9166

Shilo

4483000

To make a secure, tax deductible donation online click here.