"לך בכוחך זה והושעת את ישראל.." (שופטים ו', יד')

02-9409097

mechinatarzey@gmail.com

מכינה קדם צבאית - ארזי הלבנון

ת.ד 9166, שילה 4483000

08:30 - 13:30

ראשון עד חמישי

דף הבית

היה שותף

המכינה הקדם צבאית “ארזי הלבנון” פועלת מאז שנת תשס”א. מאות בוגרי המכינה המשיכו בדרכם לשירות משמעותי בצה”ל ולחיי אזרחות מועילים לחברה.

ארזי הלבנון ממשיכה לשרת חניכים חדשים ולהוות בית רוחני לבוגריה.

תוך כדי פעילותה החינוכית, תורמת המכינה לפרויקטים חברתיים ולאומיים בהתנדבות חניכיה.

ארזי הלבנון פועלת ומתקיימת בשותפות נדיבה של תורמים רבים בארץ ובחו”ל, בוגרי המכינה ובני משפחותיהם מהווים מקור הכנסה משמעותי המעיד על אמונם והערכתם גם לאחר שנים רבות.

יחד אתכם נמשיך להכשיר את חניכינו למנהיגות ולתרומה לכלל.

התרומה מוכרת לצרכי החזר מס עפ”י סעיף 46.

פרויקטים מיוחדים לתרומות:

  1. קרן מלגות עד 18,000 ₪ לחניך.
  2. השתתפות במימון קורסי לימוד עד 36,000 ליחידה.
  3. הזנה יומית 1,800 ₪.
  4. שבת מכינה 5,400 ₪.
  5. יום סיור בארץ 1,800 ₪.
  6. קרן להקמת קמפוס המכינה.

אפשרויות התרומה:

  1. הוראת קבע- להורדת טופס
  2. המחאה בדואר: ארזי הלבנון, ת.ד. 9166 שילה, 4483000
  3. טלפון 02-940-9097
  4. תרומה מקוונת